Τα πάντα παραμένουν εμπιστευτικά!

Εμπιστευτικότητα


Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και η προστασία των δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική και τις περισσότερες φορές αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια μεταφραστική εργασία. Μπορούμε να διασφαλίσουμε απόλυτη εμπιστευτικότητα για όλα τα μεταφραστικά έργα και θα χαρούμε να υπογράψουμε μια σύμβαση εμπιστευτικότητας για εμπορικές, τεχνικές ή άλλες πληροφορίες με καθέναν από τους πελάτες μας. Οι μεταφραστές μας, οι διερμηνείς, οι επιμελητές και κάθε άλλο μέλος του προσωπικού μας υπογράφει επίσης μια σύμβαση εμπιστευτικότητας με την εταιρεία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριών σας.
Όλα τα εισερχόμενα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή και όλες οι μεταφράσεις αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και τηρούνται αντίγραφα ασφαλείας, με περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Όλα τα έγγραφα που φτάνουν στην εταιρεία μας σε έντυπη μορφή επιστρέφονται στον πελάτη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μετάφρασης ή καταστρέφονται και ανακυκλώνονται, σύμφωνα με εντολή του πελάτη.

πίσω στο Εταιρικό προφίλ
Καλέστε μας στο +30 210 9537160
quote

Lexis Land © 2009  |  Νομική ανακοίνωση Μυκηνών 10, 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα